Hoe gaan wij tewerk? 

 

U kan kiezen tussen 2 opties of de combinatie van beiden:

 

Optie 1 = Consultancy:

 

Op basis van 3 pijlers:

  1. Analyse (ter plaatse): iedere onderneming, net als de uwe, heeft immers zijn eigen strategie, zijn eigen manier van werken en zijn eigen mogelijkheden qua kredietbeheer.
  2. Voorstellen tot verbetering: rekening houdende met de resultaten van de analyse worden u voorstellen tot verbetering qua kredietbeheer overgemaakt.
  3. Oplossingen: de door u goedgekeurde voorstellen tot verbetering worden geïntegreerd in uw bedrijfsprocessen.

Optie 2 = Outsourcing van uw intern en/of extern invorderingsproces:

 

Na facturatie, staan wij in voor:

  1. de opvolging van de al dan niet betaling van uw facturen op basis van uw up to date vervaldagboek klanten;
  2. bij niet of gedeeltelijk betaling, het tijdig, constant en correct versturen van de noodzakelijke herinneringsbrieven en/of e-mails onder uw naam, en dit conform uw algemene voorwaarden; en/of
  3. bij blijvende wanbetaling, het aansturen en opvolgen van de geschikte incassokantoren of gerechtsdeurwaarders/advocaten om uw facturen verder minnelijk dan wel gerechtelijk in te vorderen.
    • U ontvangt per kwartaal een rapportering inzake de recuperatiegraad van uw geoutsourced intern en/of extern invorderingsproces.
 
 
 
  Site Map